MOTTO:
"Služba se přizpůsobuje potřebám klientů,
nikoli klienti potřebám poskytovatele"
Domov pro seniory

Domov má kapacitu 83 lůžek na 47 pokojích. Poskytuje ubytování včetně stravy, sociální služby, zdravotní péči, ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Pečovatelská služba

Službu poskytujeme obyvatelům Žatce a spádových obcí v místě bydliště a ve dvou domech Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513, Žatec, kde má Pečovatelská služba sídlo. Nájmy bytů přiděluje zastupitelstvo Města Žatce.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytovou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je poskytována 24 hodin denně pro 46 klientů na 24 pokojích.

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci je příspěvkovou organizací Města Žatce. Našimi klienty jsou občané města Žatce a jeho spádových obcí.

Co můžeme nabídnout:

  • pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • terénní pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.


Navštivte nás, kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Mgr. Petr Antoni
ředitel organizace

NÁŠ DOMOV NALEZNETE TAKÉ NA FACEBOOKU
Žatec Praha
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: +420 415 710 295, e-mail: